Antonia Cascales

Doctora en Educació, Diplomada en Educació Infantil i Primària, Llicenciada en Psicopedagogia i experta en Tecnologia Educativa. Des de 2015 fins a l'actualitat exerceix el lloc d'Assessora de Formació en l'especialitat Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement en el Centre de Professors i Recursos de la Regió de Múrcia. Professora en màsters de Formació del Professorat (Facultat d'Educació) i Psicologia de l'Educació (Facultat de Psicologia). Membre del Comitè de Redacció de la Revista DIM. Universitat de Barcelona. Membre de Comitès Científics de congressos TECNONEET sobre Tecnologia i Atenció a la Diversitat, Pissarra Digital Interactiva. Membre de l'Equip TECNONEET (Tecnologia Educativa i Atenció a la Diversitat), de la Conselleria d'Educació, Ciència i Investigació de la Regió de Múrcia.