Juan Antonio Marín

És professor titular en el Departament d'Organització d'empreses de la Universitat Politècnica de València. Des de 1994 imparteix docència a temps complet de “gestió”, “treball en equip”, “millora de processos” i “gestió de recursos humans” en el Grau d'Enginyer d'Organització Industrial i també en doctorat i màster (com a professor i com a director dels programes). Participa freqüentment en formació per a professors i personal universitari. I també en tallers de formació per a comandaments i treballadors d'organitzacions. És membre fundador dels grups d'investigació i-GRHUP, ROGLE i IEMA, en els quals participa. Ha publicat articles científics sobre gestió participativa, millora contínua, TQM, TPM, Lligen Manufacturing i aprenentatge actiu en docència universitària. És editor cap o editor associat en les revistes: Working Papers on Operations Management, REDU-Revista de Docència Universitària and Journal of Industrial Engineering and Management.