22 October, 2015

Call for papers

Queden per a poder presentar els teus treballs a INRED ...Des del Comitè Organitzador del IV Congrés Nacional d'Innovació Educativa i Docència en Xarxa INRED 2018 ens complau convidar-los a presentar propostes de treballs en l'àmbit de l'ensenyament superior relatius a les àrees temàtiques següents:

  • Recursos tecnològics per a la docència
  • Metodologies actives d'ensenyament/aprenentatge
  • Desenvolupament de competències en l'alumnat
  • Implementació d'innovacions a l'aula.